Блог

Гръмоотвод / Мълниеотвод / Мълниеуловител Nov/21/2018

Гръмоотвод / Мълниеотвод / Мълниеуловител

Мълниеотвод / Гръмоотвод / Мълниеуловител

 

Гръмоотвод (Мълниеотвод, мълниеуловител, мълниеприемник) по своята най-масова характеристика се нарича метален прът, който се поставя върху покрива на сградите с идеята да ги предпазва от директно попадение на мълнии и по-конкретно да осигурява тяхното безопасно отвеждане до земната повърхност като част от т.нар. заземителни инсталации.

Освен самия гръмоотвод една подобна система включва и редица други компоненти, сред които проводници, мълниеприемници и други.

Идеята за подобна структура се появила за първи път през 18 век паралелно в Европа и САЩ, където Бенджамин Франклин и чешкия монах Прокоп Дивиш открили, че така могат да намалят риска за хората по време на силни светкавични бури.

Гръмоотвод – защо ни е нужен?

В основата на стремежа за подобрена защита от мълнии стоял фактът, че сградите започнали да стават все по-високи по това време и това неизменно криело повишен риск от инциденти със светкавици, които често приключвали фатално с оглед на това, че медицината трудно можела да се справи с лечението на човек, поразен от мълния.

От съществено значение е да споменем, че самият гръмоотвод сам по себе си не е достатъчен да предпази от мълнии, а се изисква установен проводников път, който, както споменахме по-горе да се справи с безопасното отвеждане на заряда към земята.

През годините на развитието на цивилизацията използването на подобни системи станало доста масово с идеята да предпази хората, техният дом и животните от фатални наранявания, а сградите от възникването на пожари.

 

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Елементи на мълниезащитата

Елементи на мълниезащитата

Гръмоотвод / Мълниеотвод / Мълниеуловител

Елементи за мълниезащита

Мълниеотвод / Гръмоотвод / Мълниеуловител Гръмоотвод (Мълниеотвод, мълниеуловител, мълниеприемник) по своята най-масова характеристика се нарича метален Мълниеотвод / Гръмоотвод / Мълниеуловител Гръмоотвод (Мълниеотвод, мълниеуловител, мълниеприемник) по своята най-масова характеристика се нарича метален Гръмоотвод / Мълниеотвод / Мълниеуловител

Мълниеотвод / Гръмоотвод / Мълниеуловител

 

Гръмоотвод (Мълниеотвод, мълниеуловител, мълниеприемник) по своята най-масова характеристика се нарича метален прът, който се поставя върху покрива на сградите с идеята да ги предпазва от директно попадение на мълнии и по-конкретно да осигурява тяхното безопасно отвеждане до земната повърхност като част от т.нар. заземителни инсталации.

Освен самия гръмоотвод една подобна система включва и редица други компоненти, сред които проводници, мълниеприемници и други.

Идеята за подобна структура се появила за първи път през 18 век паралелно в Европа и САЩ, където Бенджамин Франклин и чешкия монах Прокоп Дивиш открили, че така могат да намалят риска за хората по време на силни светкавични бури.

Гръмоотвод – защо ни е нужен?

В основата на стремежа за подобрена защита от мълнии стоял фактът, че сградите започнали да стават все по-високи по това време и това неизменно криело повишен риск от инциденти със светкавици, които често приключвали фатално с оглед на това, че медицината трудно можела да се справи с лечението на човек, поразен от мълния.

От съществено значение е да споменем, че самият гръмоотвод сам по себе си не е достатъчен да предпази от мълнии, а се изисква установен проводников път, който, както споменахме по-горе да се справи с безопасното отвеждане на заряда към земята.

През годините на развитието на цивилизацията използването на подобни системи станало доста масово с идеята да предпази хората, техният дом и животните от фатални наранявания, а сградите от възникването на пожари.

 

, ,
Сравнение на продукти
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!